Samen bouwen-avond nieuw kindcentrum in De Draai Heerhugowaard

Hoor meer en denk en bouw mee!

Op maandag 13 mei 2019 organiseert Blosse een ‘samen bouwen avond’ over het nieuw te bouwen kindcentrum in De Draai in Heerhugowaard. Hier zullen onderwijs én opvang een plek krijgen. Hiermee realiseren we - wat wij noemen - opwijs voor kinderen van 0 tot 14 jaar. Een ’mini-samenleving’ waar uw kind optimaal kan groeien, ontwikkelen: leven! Mét flexibele OpWijs-tijden die aansluiten bij uw situatie. 

Dit voorjaar bouwen we verder aan de visie (uitgangspunten) voor De Nieuwe Draai. Vervolgens zetten we dit om in realistische plannen. Dit doen we samen met opvang- en onderwijsprofessionals, met de Gemeente Heerhugowaard, met toekomstige samenwerkingspartners en natuurlijk met toekomstige ouders en kinderen. 

Wilt u met ons mee bouwen? Wilt u meedenken en meepraten over hoe het opwijs er voor uw kind uit zou kunnen zien? U bent van harte welkom! Ook als u geen kleine kinderen (meer) heeft, kunt u meedenken! Onze droom is om een leefgemeenschap te realiseren voor alle mensen in De Draai en omgeving. Wij dromen over meer dan onderwijs en opvang alleen. Droomt u met ons mee? 

We verwachten op 1 januari 2020 al te kunnen starten met ons OpWijs voor de kinderen in een locatie in de buurt. Zo kunnen we onze ervaringen van dit onderwijsconcept direct inzetten in het ontwerp van het nieuw te bouwen kindcentrum in De Draai. 

De avond start om 20.00 uur (vanaf 19.45 uur is de zaal geopend) en zal rond 22.00 uur afgelopen zijn.  

Wij zien u graag in ons servicebureau aan de W.M. Dudokweg 47 in Heerhugowaard. 

 

Meer informatie vindt u op www.blosse.nl/eennieuwedraai. 

kinderen in de bouw kinderen in de bouw