Update Corona 13 maart

Alleen nog kinderen en personeelsleden in het kindcentrum

De mededeling van het kabinet van gistermiddag heeft veel stof doen opwaaien. We kunnen ons voorstellen dat dit nogal van invloed is op het normale gezinsleven. We proberen met elkaar een gezonde omgeving te houden voor onze kinderen, personeelsleden en ouders.

In vervolg op de maatregelen van de overheid en op advies van de Taskforce Corona heeft het College van Bestuur vanmorgen de volgende besluiten genomen:

We vragen je zoveel als mogelijk voor de buitendeur afscheid te nemen van je kind(eren) die een leeftijd hebben tussen 4 en 12 jaar. Jongere kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen uiteraard wel naar binnen gebracht worden, mits de hygi├źnemaatregelen in acht worden genomen.

We streven naar zo min mogelijk personen in het gebouw. We ontvangen geen externen meer, dus geen gastsprekers, rondleidingen etc. Schoolreisjes en excursies gaan niet door voor opvang en onderwijs tot en met 31 maart. 

We proberen de overleggen met externen via digitale methoden toch doorgang te laten vinden.

Opvang voor ouders in specifieke (risico)beroepen

De kinderopvang is juist nu van groot maatschappelijk belang, omdat ook ouders in vitale sectoren als de zorg aan het werk moeten kunnen blijven.

Ons beleid is voor mensen die werken in vitale sectoren een uitzondering te maken, zodat deze ouders wel een beroep doen op (extra) opvang.

Uiteraard binnen de maximale mogelijkheden van onze personele inzet en er vanuit gaande dat deze kinderen geen klachten hebben.

Heb je een risicoberoep, en wil je hier gebruik van maken, neem dan contact op met de leidinggevende van de locatie.

Het gaat dan om ouders die werken in de volgende sectoren

Specifieke (risico) beroepen

Ziekenhuis

Politie

Brandweer

RAF/GOR/Crisisteam

Scholen

Thuiszorg

Gehandicaptenzorg

Ouderenzorg en aanverwant

Kinderopvang.

Inmiddels is bekend dat wanneer je je kinderen thuis houdt, dat de leerplichtambtenaar daar soepel mee gaat en geen boetes oplegt. Ook de GGD is door ons op de hoogte gesteld van het ruimer handelen in relatie tot de wet kinderopvang.

Meer informatie is ook te vinden op onze website www.blosse.nl/corona (http://www.blosse.nl/corona)

We realiseren ons dat we met elkaar in een ongewone situatie terecht zijn gekomen. Rust, gezond verstand en flexibiliteit zijn van groot belang. Dank voor jullie inzet in deze!

corona virus corona virus