Afspraken op de Vaart: corona klachten en afwezigheid leerkrachten

Medewerkers en ouders kunnen er van op aan dat er op de Vaart gehandeld wordt zoals het is voorgeschreven door de regering. In geval van verkoudheid/ziek zijn zal een leerkracht altijd getest worden en niet op school komen tot er een negatieve testuitslag binnen is. We worden op de Vaart ondersteund door een corona team van Blosse.

We volgen de richtlijnen van RIVM 0-6 jaar 7-12 jaar bij het besluiten of een kind naar school kan.

Indien een leerkracht thuis moet blijven, wordt er gezocht naar vervanging. Is er geen medewerker beschikbaar, ook geen collega uit het team dan blijft de groep thuis. U hoort dit via een fiep bericht.

Tussen 1 tot 4 dagen verzorgd de leerkracht digitaal thuiswerk. Classroom wordt door de leerkracht weer ingericht. We besteden vanaf nu tijd in de klas aan ’’hoe kan ik thuis ook weer inloggen in classroom en verder met Gynzy of taalwerk’’ zodat kinderen hier vaardig in blijven.

Er wordt geen thuisonderwijs gegeven aan kinderen die ziek thuis zijn. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden in overleg met de leerkracht als thuiswerk mogelijk is vanwege de aard van ziekte.

 

Met vriendelijk groet, 

 

Team de Vaart

 


 

 

 

ill ill